Sjösättningen den 16 maj 2020

 
Hej alla som skall delta i sjösättningen den 16 maj i Rättviks båtklubb!

 

Vi bifogar turordningslista och tidplan för sjösättningen.

 

P g a Corona-pandemin råder särskilda restriktioner och regler, som alla deltagare i sjösättningen måste följa!

 

För det första ingen som känner sig det minsta sjuk har tillträde till sjösättningsområdet.

 

För det andra ska alla deltagare hålla ett avstånd på minst 2 meter till andra personer.

 

För det tredje ska alla bära munskydd och handskar. *)

 

I övrigt ska alla läsa bifogade Regler och riktlinjer, där det förutom detaljer kring smittskyddet framgår hur betalning till kranföraren ska gå till. Nytt i år är att ingen från klubben kommer att ta upp betalningen  till kranföraren, utan var och en som utnyttjar mobilkranen för sjösättningen, ska Swisha 600 kr per båt; Swish-nr framgår av bif Regler och riktlinjer. Swisha gärna i förväg när du har numret tillgängligt!

 

Har du några frågor går det bra att svara på detta mail.

 

*) Av omtanke om alla som deltar i sjösättningen så skrev vi att alla ska bära munskydd. Detta har hos några väckt frågor och irritation. Vi ändrar därför punkten 4. i bif Regler ... till att de som känner sig tryggare med att bära munskydd av något slag ska göra det, men det är inget krav. Att hålla avstånd är däremot ett krav!

 

Munskydd kan vara svårt att få tag på, men halsduk/ bandana skyddar mer än inget alls. Gärna nåt som är tätt vävt.

 

 

Styrelsen

 

Bilagor:

Turordning vid sjösättningen

 

Regler och riktlinjer, smittskydd och betalning