Elektronisk registrering 2020


Online bokning av nattvaktspass  


Anmälan till nattvakt sommaren 2020. Bokning online är öppen fr o m den 14 mars till och med  den 14 maj 18:00. Fr o m lördagen den 16 till  söndagen den 24 maj kan anmälan göras som vanligt i klubbhuset. Därefter tas listorna ner och styrelsen lägger ut nattvaktspass på dem som inte föranmält sig.

Läs Instruktion för anmälan till nattvakt, klicka här!

Till Online bokning av nattvaktvaktspassÄndring av bokat nattvaktspass

Eftersom klubben använder sig av elektronisk bokning av nattvaktspass räcker det inte att bara göra ändring i listorna i klubbhusets kök, utan varje ändring måste också rapporteras till klubben via info@rbkpiraten.se. Därefter kan nytt datum registreras i systemet och en bekräftelse kommer till medlemmen. Systemet skickar också ut påminnelser i form av e-post och sms inför varje nattvaktspass. Obs, alltså dels anteckning på listan i klubbhuset, dels rapport om ändringen till info@rbkpiraten.se !Anmälan till arbetsgrupper  

Klubben tillämpar 8 timmars arbetsplikt, främst förlagd till sommarhalvåret. För att göra det lättare för medlemmarna att hitta var de kan göra en insats för klubben och fullgöra sin arbetsplikt har klubben arbetsgrupper som var och en, i stort sätt, självständigt ansvarar för sitt område. 

I aktuell "Grundkänning" (se vänsterspalten) ser du vilka arbetsgrupper som finns och vem som är ansvarig för gruppen. Ring till den ansvarige för den grupp du vill utföra arbete för.

Behovet av arbetskraft är olika stort i grupperna, ta därför gärna kontakt med flera grupper, som du kan tänka dig att jobba med.Elektronisk rapportering av utfört nattvaktspass 

På datorn i klubbhusets kök kan du som har nattvakten rapportera när du går på resp. går av vaktpasset. Obs! registreringen kan bara göras från datorn i klubbhusets kök.

Läs Instruktion för att lämna nattvaktsrapport, klicka här!


 

 

Uppdaterad 2020-03-10