Elektronisk registrering 2021

Lämna vaktrapporten via mobiltelefonen på: rbkpiraten.se/nattvakt

 

Online bokning av nattvaktspass  


Anmälan till nattvakt sommaren 2021. Bokning online är öppen fr o m den 15 mars till och med  den 20 maj kl 18:00. Fr o m lördagen den 22 maj till  söndagen den 30 maj kan du boka ditt vaktpass på lista i köket i klubbhuset. Därefter tas listorna ner och styrelsen lägger ut nattvaktspass på dem som inte föranmält sig.

Läs Instruktion för anmälan till nattvakt, klicka här! Instruktionen gäller även för 2021.

Till Online bokning av nattvaktvaktspass i


Elektronisk rapportering av utfört nattvaktspass 

Numera kan du lämna rappattvaktsrapporten via din mobiltelefon eller platta. Du slår in rbkpiraten.se/nattvakt i din webläsare, då får du upp ett formulär att fylla i. Datorn i klubbhuset är stängd och inte användas.


Ändring av bokat nattvaktspass

Eftersom klubben använder sig av elektronisk bokning av nattvaktspass räcker det inte att bara göra ändring i listorna i klubbhusets kök, utan varje ändring måste också rapporteras till klubben via info@rbkpiraten.se. Därefter kan klubben registrera nytt datum i systemet och en bekräftelse kommer till medlemmen. Systemet skickar också ut påminnelser i form av e-post och sms inför varje nattvaktspass. Obs, alltså dels anteckning på listan i klubbhuset, dels rapport om ändringen till info@rbkpiraten.se !Anmälan till arbetsgrupper  

Klubben tillämpar 8 timmars arbetsplikt, främst förlagd till sommarhalvåret. För att göra det lättare för medlemmarna att hitta var de kan göra en insats för klubben och fullgöra sin arbetsplikt har klubben arbetsgrupper som var och en, i stort sätt, självständigt ansvarar för sitt område. 

I aktuell "Grundkänning" (se vänsterspalten) ser du vilka arbetsgrupper som finns och vem som är ansvarig för gruppen. Ring till den ansvarige för den grupp du vill utföra arbete för.

Behovet av arbetskraft är olika stort i grupperna, ta därför gärna kontakt med flera grupper, som du kan tänka dig att jobba med.

 


 

 

Uppdaterad 2021-05-17