Båtplatser vid Rättviks Båtklubb

Avgifter 

Medlemsavgifter:
Vuxna ........................250 kr
Juniorer (t o m 15 år)....100 Kr

Båtplatsavgifter:
Brygga A; B, och C......1 000 kr + 1 200 kr
Brygga D..................... 300 kr + 1 200 kr
Husbåtsbryggan..........1 000 kr + 1 200 kr
Piren........................ 1 500 kr + 1 200 kr
Rampen .....................    50 kr / dygn (gäller ej medlemmar)

Båtplatsinnehavare är skyldig att gå nattvakt en natt per säsong samt utföra arbete med underhåll av båthamn och klubbhus mm inom båtklubbens område, se Arbetsplikten

Efter utförd och redovisad 8 timmars arbetsplikt återbetalas 1 200 kr (redovisning ska lämnas senast i november)


Blankett för redovisningen kan du hämta här.

För frågor om ledig båtplats: Ta kontakt med Göran Ekman på telefon
073-5035910

 

Uppdaterad 2020-02-08